383

Hz. Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“ALLAH celle şanuhu mahlukatın olmasına hükmettiği zaman yanında bulunan, Arş'ın gerisindeki bir kitaba şunu yazdı: “Muhakkak ki rahmetim gadabıma galebe çalmıştır.”

(Buhari, Tevhid 15)

   

-->