577

Sahiheyn ve Ebu Davud'da, Abdullah İbnu Cafer (ra)'nın şöyle dediği gelmiştir:

“ Resulullah (sav)'ı salatalıkla birlikte hurma yerken gördüm.”

(Buhari, Et'ime 39)

   

-->