600

Resulullah (sav) buyurdular ki:

ALLAH  Teâla Hazretleri, melekleri, semavat ehli, deliğindeki karıncası, denizindeki balıklara kadar arz ehli, halka hayrı öğretene mağfiret duasında bulunur.”

(Tirmizi, İlim 19)

   

-->