607

Hz. Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“ Hikmetli söz mü'minin yitiğidir. Onu nerede bulursa, onu hemen almaya ehaktır.”

(Tirmizi, İlim 19)

   

-->