608

Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“Kim, bir ilimden sorulur, o da bunu ketmedip söylemezse (kıyamet günü) ateşten bir gem ile gemlenir.”

(Ebu Davud, İlm 9)

   

-->