615

Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) (bir hadis-i kudside) Rabbinden naklen buyurdu ki:

“Bir kul günah işledi ve: “Ya Rabbi günahımı affet!” dedi.

“ Hak Teâla da: “Kulum bir günah işledi; arkadan bildi ki günahları affeden veya günah sebebiyle cezalandıran bir Rabbi vardır.”

Sonra kul dönüp tekrar günah işler ve: “Ey Rabbim gühanımı affet!” der.

ALLAH Teâla Hazretleri de:

“Kulum bir günah işledi ve bildi ki, günahı affeden veya günah sebebiyle cezalandıran bir Rabbi vardır.”

Sonra kul dönüp tekrar günah işler ve: “Ey Rabbim beni affeyle!” der. ALLAH Teâla da:

“Kulum günah işledi ve bildi ki, günahı affeden veya günah sebebiyle muahaze eden bir Rabbi olduğunu bildi. Dilediğini yap, ben seni affettim!” buyurdu.”

(Buhari, Tevhîd 35)

   

-->