646

Hz. Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) bir gün:

“ Bugün sizden kim oruçlu olarak sabahladı?” diye sordular. Hz. Ebu Bekir (ra): “Ben!” dedi. Aleyhisselatu vesselam:

“ Bugün kim bir cenazeye katıldı?” dedi. Yine Hz. Ebu Bekir (ra) “Ben!” dedi. Aleyhisselatu vesselam:

“ Bugün kim bir fakire yedirdi?”dedi. Hz. Ebu Bekir (ra) “Ben!” dedi. Aleyhisselatu vesselam:

“ Bugün kim bir hastayı ziyaret etti?” dedi. Bu sefer de Hz. Ebu Bekir (ra): “Ben!” dedi. Bunun üzerine Resulullah (sav):

“ Bunlar bir kimsede biraraya geldi mi, o kimse mutlaka cennete girer!” buyurdu.”

(Müslim, Zekât 87)

   

-->