787

Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Resulullah (sav):

“İnsan öldüğü zaman gözleri nasıl belerip kalıyor, görmez misiniz?” buyurmuştu. Cemaat:

“ Evet, görüyoruz!” dediler. Bunun üzerine buyurdular:

“ İşte bu, gözünün, nefsini (çıkan ruhunu) takip etmesindendir!”

(Müslim, Cenâiz 9)

   

-->