834

Hz. Muğire (ra)'nin anlattığına göre, o bir kadın istemiştir. Resulullah (sav) kendisine:

“Ona bak! Zira bakman, aranızdaki uyum için daha muvafıktır!” buyurdular.”

(Tirmizi, Nikâh 5)

   

-->