835

Hz. Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Resulullah (sav), evlenen bir kimseyi şöyle tebrik ederdi:

“ ALLAH sana (evliliği) mübarek kılsın, üzerine bereket indirsin, ikinizin arasını hayırda birleştirsin.”

(Ebu Davud, Nikâh 37)

   

-->