836

İbnu Abbas (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“ Sizden kim hanımına temas etmek isteyince: 'ALLAH'ın adıyla! ALLAH'ım, bizi şeytandan uzak tut ve şeytanı da bize vereceğin nasipten uzak tut!' dese, sonra da ALLAH bu temastan onlara bir evlad nasip etse, şeytan ona ebediyen zarar veremez.”

(Buhari, Bed'ül-Halk 11)

   

-->