873

İbnu Abbas (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“ İtidal (orta yol üzere olmak), teenni(li davranmak), hal ve gidişi iyi olmak peygamberliğin yirmi dört cüzünden bir cüzdür.”

(Muvatta, Şi'r 17)

   

-->