899

Hz. Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

ALLAH Teâla Hazretleri şöyle dedi:

‘Üç kişi vardır, kıyamet günü ben onların hasmıyım: Benim adıma (yemin) edip sonra gadreden kimse, hür bir kimseyi satıp parasını yiyen kimse, bir işçiyi ücretle çalıştırdığı halde, ücretini vermeyen kimse.’ ”

(Buhari, Buyü 106)

   

-->