908

Ebu Sırma (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“ Kim mü'mine zarar verirse ALLAH da onu zarara uğratır. Kim de mü'mine meşakkat verirse, ALLAH da ona meşakkat verir.”

(Tirmizi, Birr 27)

   

-->