Ezan Okunurken ve Ezandan Sonra

Ezanı işittiğinde müezzinin dediğinin aynısını der. Yalnız "hayye ale's-salâh" ve "hayye ale'l-felâh" yerine "lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh" der.

Akşam ezanını işittiğinde; "Allahım, şu an gecenin gelişi, gündüzünün gidişi, davetçilerinin (müezzinlerin) sesleri, namaz (vakitlerinin) girişidir. (Bunlar hürmetine) beni mağfiret buyur" der.

Ezandan Sonra

Allah'tan başka ilâh olmadığına, bir olup, ortağı bulunmadığına ve Hz. Muhammed (sav)'in Onun kulu ve resulü olduğuna şehâdet ederim.Allah'tan Rabb, Hz. Muhammed (sav)' den resul, İslâm'dan da din olarak razı oldum.
Ey bu kâmil davetin ve kılınacak namazın rabbi olan Allahım, Efendimiz Hz. Muhammed (sav)'e Hakk'a yaklaşma, Cennete ve ötesine ulaşmayı lütfet ve Onu, kendisine vaadettiğin Makam-ı Mahmud'a ulaştır.
Allahım, Muhammed (sav)'e Cennet'te en yüksek ve faziletli dereceleri ver; Onun derecesini en yüksekler arasında, muhabbetini seçkinler ve zikrini mukarrabîn katında kıl.
Allahım, Muhammed (sav)'e salât et. Onu katındaki şefaat makamına ulaştır, bizi de Kıyamet gününde Onun şefaatine mazhar olanlardan eyle.

 

Yazar: 

Yorumlar


   

-->