Hapşırdığında

Her hâl-ü kârda Allah'a hamd olsun. "Hamd olsun Alemlerin Rabbi Allah'a."
Rabbimizin hoşlanıp razı olacağı biçimde çokça, tertemiz, mübarek hamdler, bereketlendirilmiş ve aynı zamanda Rabbimizin sevdiği ve razı olduğu hamdler Ona mahsustur.

Hapşıranı Gören

Allah sana merhamet etsin.

Hapşıran da Cevaben

Allah beni ve sizi bağışlasın, sizi hidayette sâbit-kadem eylesin ve halinizi salâha erdirsin.
(Veya) Allah bize ve size merhamet etsin, bizi ve sizi bağışlasın.
Yazar: 

Yorumlar


   

-->