402

Jun 15, 2011

Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur:

Kıyamet gününde, ALLAH nazarında en kötü olanlardan bir kısmını da iki yüzlülerin teşkil ettiğini göreceksiniz. Bunlar bazılarına bir yüzle, diğer bazılarına da başka bir yüzle giden insanlardır.”

(Buhari, Edeb 52)