406

Jun 15, 2011

Abdullah İbnu Amr İbni'l- As (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“Sadaka, ne zengine ne de sakatlığı olmayan güçlüye helal değildir.”

(Tirmizi, Zekat 23)