413

Jun 16, 2011

Numan İbnu Beşir (ra) anlatıyor: Hz. Ömer (ra) insanların nail oldukları dünyalıktan söz etti ve dedi ki:

“Gerçekten ben Resulullah (sav)'ın bütün gün açlıktan kıvrandığı halde, karnını doyurmaya adi hurma bile bulamadığını gördüm.”

(Müslim, Zühd 36)