Abdeste Başlarken

Apr 6, 2011

Rahman ve Ra-hîm Allah'ın adıyla. Allahım, günahımı bağışla, mekânımı genişlet ve rızkıma bereket ver.
Kelime-i şehâdet getirir. Kelime-i şehâdetin manası şöyledir: "Allah'tan başka ilâh olmadığına ve Hz. Muhammed (sav)'in Onun kulu ve resulü olduğuna şehâdet ederim".