Zekât Verme Esnasında

Apr 6, 2011

Allahım, kulun ve resulün Hz. Muhammed'e, kadın-erkek bütün mü'minlere ve (yine) kadın-erkek bütün Müslümanlara salât eyle.