Yanan Kişiye

Apr 9, 2011

(Ey) insanların Rabbi! sıkıntıyı gider. Şifâ ihsan et, Şâfî Sensin. Senden başka şifâ veren yoktur.