Peygamberimizin Örnek Ahlakı


Bir Hadis
Hz. Câbir İbnu Abdillah (ra) anlatıyor:

“ Resulullah (sav), Abdurrahman İbnu Avf (ra)'ın elinden tuttu, oğlu İbrahim'e gittiler. Aleyhisselatu vesselam oğlunu can çekişir vaziyette buldu. Kucağına aldı ve ağladı. Abdurrahman:"

“ Ağlıyor musun? Ağlamaktan bizi sen men etmedin mi?” dedi. Aleyhisselatu vesselam:

“ Hayır (ağlamaktan değil), iki ahmak, iki facir sesten yasakladım: Musibet sırasındaki ses; yüzleri tırmalamak, cepleri yırtmak ve şeytan matemi.”

(Tirmizi, Cenâiz 25)

Tümünü Gör
Videoyu izle
Ahir zamanda bir ümmet-i merhume ...
Videoyu izle
Akrabayı ziyaret eden, yetimlerine sahip çıkan kadın ve fakirler için davet veren kişi Arş’ın gölgesinde gölgelenecektir, hadisini açıklar mısınız?
Videoyu izle
İncilde geçen Faraklit kim?
Videoyu izle
Dünyadayken yapılan bazı duaların karşılığının ahrette verileceğini ve bunların neler olduğunu bildiren hadisi açıklar mısınız?
Videoyu izle
Tevratta ki bütün milletlerin Himada'sı
Videoyu izle
İsmi, güneş durdukça baki kalacak...
Videoyu izle
Kişi sevdiğiyle beraberdir, hadisini nasıl anlamalıyız? Ahirette kimlerle beraber olacağımızı nasıl anlayacağız?
Videoyu izle
Üzerinize en çok korktuğum iki şey, hadisinde geçen ve Peygamberimizin bizim hakkımızda en çok endişe ettiği bu iki şey nedir? Bunlar nasıl zarar...

   

-->