Peygamberimizin Örnek Ahlakı


Bir Hadis
Hz. Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdu ki:

“Ben her mü'mine, mutlaka, dünya ve ahirette insanların en yakınıyımdır. Dilerseniz (bu hususla ilgili olan) şu ayeti okuyun:"

“Opeygamber, mü'minlere öz nefislerinden evladır. Zevceleri, mü'minlerin analarıdır...” (Ahzab, 33/6).

"Hangi mü'min (vefatında) bir mal bırakırsa (asabı) ona varis olsunlar. Borç veya bakıma muhtaç birini bırakmışsa o da bana gelsin, ben onun mevlasıyım.” (Buhari, Tefsir, Ahzab 1)

Tümünü Gör
Videoyu izle
İncilde geçen seyf ve asa sahibi ...
Videoyu izle
Ailemizin nafakası için harcadıklarımızın, başka yerlere yaptığımız hayırlardan daha kıymetli olduğunu bildiren hadisi açıklar mısınız?
Videoyu izle
Ahir zamanda bir ümmet-i merhume ...
Videoyu izle
Kıyamet günü, dört şeyden hesaba çekilmedikçe kulun ayakları serbest bırakılmaz, hadisinde geçen dört şey nedir?
Videoyu izle
Kim sabah namazının kılarsa, o Allah’ın güvencesi altındadır. Kim böyle bir kimseye zarar verirse, Allah onu cehenneme atar, hadisini açıklar mısınız?
Videoyu izle
Kim Allah’a itaat ederse, Allah’ı zikir etmiştir, hadisine göre, Allah’ı anmanın ve unutmanın ölçüleri nedir?
Videoyu izle
Filozofların şehadeti ...
Videoyu izle
Saltanatı kıyamete kadar baki olacak zat...

   

-->