39. GÜN

     Abdullah İbnu Amr İbni’l-Âs (radıyallâhu anh)’ın anlattığına göre Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın şöyle söylediğini işitmiştir:

     Ezanı işittiğiniz zaman müezzinin söylediğini aynen (kelime kelime) tekrar edin. Sonra bana salât u selâm okuyun. Zîra kim bana salât u selâm okursa Allah da ona on misliyle rahmet eder. Sonra benim için el-Vesîle’yi taleb edin. Zîra o, cennette bir makamdır ki, mutlaka Allah’ın kullarından birinin olacaktır. Ona sahip olacak kimsenin ben olmamı ümid ediyorum. Kim benim için Allah’tan el-Vesîle’yi taleb ederse, şefaat kendisine vâcib olur.[1]

[Müslim, Salât: 11, (384); Ebû Dâvud, Salât: 36, (522); Nesâî, Ezan: 33, (2, 23); Tirmizî, Salât: 154, (208); İbnu Mâce, Ezân: 4, (720)]
 


[1] İbrahim Canan, Kutüb-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 8/323.

 

 

 

Yorumlar


   

-->