Hacc Duaları

İhrama Girdiğinde

Lebbeyk (Emrine amadeyim) Allahım, lebbeyk. Lebbeyk, Senin ortağın yoktur. Lebbeyk, hamd ve nimet Sana mahsustur, mülkte. Senin ortağın yoktur.
Lebbeyk, lebbeyk ve sa'deyk.(Seni tekrar be tekrar tesbih, Sana tekrar be tekrar ibadet ederim) Hayır Senin elindedir, rağbet ve amel Sanadır. Lebbeyk, lebbeyk ey Hakiki Mabûd lebbeyk.

Tavaf

Kabe'yi tavaf eder, tavafa Hacer-i Esved'den başlar.

İki rükün arasında (yani Rükn-ü Yemânî ile Hacer-i Esved arasında) şu duayı okur:

"Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ver, Cehennem azabından bizi koru." Rahmetini dileriz ey merhametlilerin en merhametlisi.

Tavaf esnasında aşağıdaki dualar okunur:

Allahım, bana lütfettiğin rızıklarda, beni kanaat ile serfiraz eyle ve onu bereketli kıl. Bana ait kaybolup giden herbir şeyin yerine daha hayırlısını ihsan et.

Allah'tan başka ilâh yoktur, O birdir, ortağı yoktur; mülk Ona mahsustur, hamd sadece Ona hastır, Onun herşeye gücü yeter.

İlk Üç Şavtta Yapılan Dua:

Allahım, haccı(mı) mebrûr, günahı(mı) mağfur ve sa'yi(mi) meşkûr kıl.

Son Dört Şavtta Yapılan Dua:

Allahım, bağışla, merhamet et, bildiğin günahları affet, şüphesiz Sen, en aziz, en kerimsin.
Allahım, bize dünyada ve ahirette iyilik ver, rahmetinle bizi Cehennemin azabından koru, ey merhametlilerin en merhametlisi.
Sonra, mesur olsun olmasın dilediği duaları eder. Tavafı bitirince iki rek'at namaz kılıp rükne geri döner, onu selâmlar ve Safa Tepesi'ne çıkar; kıbleye yönelerek "Lâ ilahe illâllahu vahdehû lâ şerike leh...." der, tekbir getirir, sonra da şöyle dua eder:
Allahım, Senin dininle Sana ve Senin peygamberin (sav)'e itaatla bizi koru ve haramlarından bizi uzaklaştır.
Allahım, bizi, Seni sevenlerden, meleklerini, nebilerini, resullerini sevenlerden ve salih kullarını sevenlerden eyle.
Allahım, bizi kendine, meleklerine, peygamberlerine, resullerine ve salih kullarına sevdir.
Allahım, bizi kolaylığa hidayet et, zorluklardan uzaklaştır. Dünya ve ahirette bizi bağışla. Bizi müttakilerin önderlerinden eyle.
Allah'tan başka ilâh yoktur. O birdir. Ortağı yoktur. Mülk ve hamd Ona mahsustur. Onun her şeye gücü yeter.
Allah'tan başka ilâh yoktur, birdir. Sözünü tutmuş, kuluna yardım etmiş, düşman ordularının hepsini tek başına bozguna uğratmıştır. Allah'tan başka ilâh yoktur. -Dini Ona halis kılarak- Ondan başkasına ibadet etmeyiz, kâfirler istemese de.
Allahım, buyurdun ki: "Bana dua edin, icabet edeyim." Şüphesiz Sen, sözünden dönmezsin. Senden, beni İslâm'a hidayet ettiğin gibi, Müslüman olarak canımı alıncaya kadar, onu (İslâm'ı) benden çekip almamanı istiyorum.

Safa Merve Arasında

Allahım, bağışla, merhamet et, elbette ki Sen, en Aziz, en Kerimsin.
Allahım, bağışla, merhamet et, bildiğin günahlarımı affet, şüphesiz ki Sen en Aziz, en Kerîmsin.
"Rabbimiz, bize dünya ve ahirette iyilik ver ve Cehennem azabından koru."

Arafat Duası

Telbiye ve tekbir getirir, sonra şu duayı okur: Allah'tan başka ilâh yoktur. O birdir, ortağı yoktur; mülk ve hamd Ona mahsustur. Onun her şeye gücü yeter.
Allahım, kalbime nur, kulağıma nur, gözüme nur ver.
Allahım, sinemi aç, işimi kolaylaştır. Kalbe gelen vesveselerden, işlerin dağınıklığından ve kabir fitnesinden Sana sığınırım.
Allahım, geceye ve gündüze girenlerin şerrinden ve rüzgârlara getirdiği serden Sana sığınırım.

Vakfede

Allah büyüktür, hamd Ona mahsustur. Allah büyüktür, hamd Ona mahsustur. Allah büyüktür, hamd Ona mahsustur.
Allah'tan başka ilâh yoktur. O birdir. Ortağı yoktur. Mülk ve hamd Ona mahsustur.
Allahım, hidayetinle beni doğru yola ilet, takva ile beni temizle, sonrasında ve öncesinde dünyada ve ahirette beni bağışla. Sonra da ellerini indirir, bir müddet susar ve ellerini kaldırarak ısrarla dua eder.

Meş'ar-i Haram'da

Tekbir, tehlil, tevhid ve telbiye getirir, ortalık iyice aydınlanıncaya kadar vakfeye devam eder.

Cemre Duaları

Akabe haricinde cemrelerde istediği gibi dua eder. Taş atmayı bitirince şöyle dua eder: "Allahım, haccı(mı) makbul, günahları(mı) mağfur eyle".

Kurbanı Keserken

Allahım, bunu benden ve Ümmet-i Muhammed (Allah'ın salât-ü selâmı Onun ve ehlinin üzerine olsun)' den kabul et.
Allah büyüktür. (3 defa)
Allahım, (bu nimet) Sendendir ve yine Sana râci olmaktadır; Bismillah.
Yazar: 

Yorumlar


   

-->