Peygamber Efendimizi (a.s.m.) ve diger peygamberleri aynı mı sevmeliyiz?

Allah’ın insanlara gönderdiği bütün peygamberlere iman etmemiz gerekir. Onlar, insanlığın iftihar vesilesi ve önderleridir.

Bütün peygamberler insanlığın en üstün ve en faziletlileri olmakla beraber, kendi aralarında derece ve mertebe farkı olabilir. Nitekim “Peygamberlerin bir kısmını bir kısmına üstün kıldık.” (Bakara suresi, 2/253; İsra suresi, 17/21, 55) ayetleri onların kendi aralarında üstünlük olabileceğine işaret eder.

Ayrıca, “Seni alemlere ancak rahmet olarak gönderdik.”(Enbiya suresi, 21/107) ayeti, bütün mevcudatın rahmet sebebinin Peygamber Efendimiz (a.s.m) olduğunu göstermektedir.

Peygamberimiz (asv)  de bir defasında şöyle buyurmuştur:

“Allah’ı ve rasulünü her şeyden daha çok sevmedikçe gerçek mü’min olamazsınız.”

Bu ifadeler ışığında diyebiliriz ki, bütün peygamberleri sevmek imanımızın gereğidir. Ama içlerinden Hz. Muhammed ( a.s.m)’ı sevmek ise, imanımızın mükemmelliğini gösterir

Yorumlar


   

-->