Kim Allah’a itaat ederse, Allah’ı zikir etmiştir, hadisine göre, Allah’ı anmanın ve unutmanın ölçüleri nedir?