277. GÜN

Apr 11, 2012

 

     Hz. Peygamber (s.a.v.) bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmaktadır:

     “Kim sabaha ulaştığında Yâsîn sûresini okursa, ona akşama ulaşıncaya kadar o gününün kolaylığı bahşedilir. Kim de onu bir gecenin başlangıcında okursa, ona da sabaha ulaşıncaya kadar gecenin kolaylığı bahşedilir.” [1]

[Dârimî, Fezâilü’l-Kur’ân 21]


 


[1] Eyyüp Beyhan, Yüce Kitabımız Kurân-ı Kerîm’i Tanıyalım, Semerkand Yayınları, İstanbul 2009, s. 50.