SÜNNETLE YAŞAMAK 11

Apr 11, 2012

 

     Peygambere (SAV) İtaatin Önemi Konusunda Bir Ayet-i Kerîme:

     “Biz her peygamberi sırf, Allah’ın izni ile itaat edilmek üzere gönderdik. Eğer onlar kendilerine zulmettikleri zaman sana gelseler de Allah’tan günahlarının bağışlamasını dileseler ve Peygamber de onlara bağışlama dileseydi, elbette Allah’ı tövbeleri çok kabul edici ve çok merhametli bulacaklardı.” (Nisâ, 64)