312. GÜN

Apr 11, 2012

 

     Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

     “Kul yâ eyyühe’l-kâfirûnu oku ve bitirince uyu. Çünkü o, şirkten kurtuluştur.” [1]

[Tirmizî, Deavât 22; Dârimî, Fezâilü’l-Kur’ân 23]


 


[1] Eyyüp Beyhan, Yüce Kitabımız Kurân-ı Kerîm’i Tanıyalım, Semerkand Yayınları, İstanbul 2009, s. 55.