344. GÜN

Apr 11, 2012

 

     Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

     “Kim faziletine inanarak ve ecrini Allah’tan umarak Kadir gecesini ihyâ ederse geçmiş günahları bağışlanır.”

[Buhârî, Teravih, 2; Müslim, Salât, 25]