Yağmur Duası

Güneşin ilk ışınları açığa çıkınca, (araziye veya bir tepeye) çıkarlar ve Allah'a çokça istiğfar ederler. Sonra imam yüksekçe bir yere çıkar ve şöyle der: "Hamd, Âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. * O, Rahman ve Rahîm'dir. * Din gününün sahibidir."
Sonra ellerini iyice kaldırır ve "Allah'tan başka ilâh yoktur. O, dilediğini yapar" der.
Allahım, Sen Allah'sın. Senden başka ilâh yok. Hiçbir şeye muhtaç olmayan Sensin. Bizler ise muhtaç kimseleriz. Bize yağmur lütfeyle, bize verdiğin yağmurda bir vakte kadar kuvvet ve kifayet (yetecek kadar) ver.
Allahım, kullarını, hayvanlarını sula, rahmetini her tarafa yay, ölü olan beldeni dirilt.
Allahım, hayırlı, afiyetli, bereketli, zararlı olmayıp faydalı ve gecikmeden hemen yağmur ihsan et.
Bu şekilde dua ettikten sonra, sırtını insanlara döner, ridasını ters çevirir, elleri yukarıda (dua halinde) olduğu halde iner ve iki rek'at namaz kılar.

Bulut Gördüğünde

Allahım, bununla gönderilenin şerrinden Sana sığınırız. Allahım, bol bol faydalı (yağmur ver).

Yağmuru Gördüğünde

Allahım, bol bol faydalı (yağmur ver). (3 defa)

Yağmur Çok Yağıp Zararından Korkulduğunda

Allahım, etrafımıza (yağsın), üzerimize değil; Allahım, tepelere, dağlara, bayırlara, vadilere ve meşcereliklere(yağdır).

 

Yazar: 

Yorumlar


   

-->