Hadisler

Resûl-i Ekrem de (a.s.m.) sahabilerinden takdirle bahsetmiş, Müslümanların da onlara karşı tavır ve tutumlarının nasıl olması gerektiğini göstermiştir. Bu­nunla ilgili hadislerin bir kısmının meali şöyledir:

Ne mutlu beni görüp iman edene! Ne mutlu beni göreni görene![1]

Ashâbım hakkında Allah’tan korkun! Ashâbım hakkında Allah’tan korkun! Sakın benden sonra onlara düşman olup sövmeyin! Onları seven, bana olan sev­gisinden dolayı sevmiş olur. Onlara kızıp kin duyan da, bana olan kin ve düş­manlığından dolayı böy­le yapmış olur. Onlara sıkıntı veren bana sıkıntı vermiş, bana sıkıntı veren de Allah’a eza etmiş olur. Allah’a eza eden de büyük bir felaketle yüz yüze gelmiş olur...[2]

Bir gün Peygamberimize, “İnsanların en hayırlısı hangisidir?” diye soruldu. O da, “Benim asrımdakilerdir. Sonra onları takip edenler, sonra da onları takip edenlerdir” diye cevap verdi.[3]

Ashâbım yıldızlar gibidir; hangisinin arkasından giderseniz gidiniz doğru yolu bulursunuz.[4]

Başka bir hadislerinde ise Peygamberimiz, Ashâbına dil uzatılmamasını em­reder ve şöyle buyurur:

Sakın benim Ashâbıma sövmeyiniz! Nefsim kudret elinde olan Allah’a ye­min ederim ki, Uhud Dağı kadar altını sadaka olarak verseniz, sahabilerimden birisinin iki avuç hurma sadakasına, hattâ bunun yarısına bile yetişemez­siniz.[5]


____________________________________

[1]Müsned, 5: 245.
[2]  Menâkıb: 59; el-İsâbe, 1: 10.
[3]Müslim, Fedâil: 211; Tirmizî, Menâkıb: 57.
[4]Keşfü’l-Hafâ, 1: 132.
[5]Müslim, Fedâil: 221.

Yorumlar


   

-->