"Bana Kur'an ile birlikte, onun bir benzeri de verilmiştir." hadisi ne demektir?

Peygamber Efendimiz (asv) şöyle buyurmuştur:

"Şunu iyi biliniz ki bana Kur'an-ı Kerim ile birlikte onun bir benzeri de verilmiştir. Dikkatli olun koltuğuna kurulan tok bir adamın size: 'Sadece şu Kur'an lazımdır, onda bulduğunuz helali helal, haramı da haram kabul ediniz yeter.' diyeceği günler yakındır..." Ebu Davud, Sünnet, 6, İmare 33; Tirmizi, İlim 10)

Bu hadis, "Kur'an bize yeter" diyerek Peygamber Efendimiz (asm)'in yaşantısını ve açıklamalarını yok sayanlara verilen bir ikaz ve uyarıdır. Bu durum, aynı zamanda bir mucizedir. Çünkü Peygamber Efendimiz (asm)'in haber verdiği gibi tarihte ve günümüzde bunu iddia edenler çıkmıştır.

Allah’ü Teala şöyle buyuruyor:

“... O (Resul) onlara iyiliği emreder, onları kötülükten nehyeder, onlara iyi ve temiz olan şeyleri helal, kötü ve pis olan şeyleri de haram kılar...”( A’raf, 7/157)

“...Allah’ın ve Rasülünün haram kıldığını haram saymayanlarla ...savaşın.”( Tevbe, 9/29)

Allah bu ve benzeri ayetlerde, Hz. Peygamber (a.s.m)’e haram ve helal koyma yetkisi verdiğini açıkça belirtiyor. Özellikle ikinci ayette Allah Teala kendi ismi yanında Hz. Peygamber (a.s.m)'ın da ismini zikretmesi, yapılacak bütün tevillerin yolunu kapatıyor. Şayet Allah’ın yasakladığı Peygamberin de yasaklamasına şart kılınsa, -haşa- Resul de beraber olarak yasaklarlarsa diye anlaşılsa bu manasız olur. Tersi olsa, Resul (asv)'ın yasakladığını Allah da sarahaten yasaklaması lazım dense, bu da anlamsız olur. Şu halde her ikisinin haram ve helal koyma yetkisiyle belirtilmesi daha ziyade Hz. Peygamberin (a.s.m) görevine yönelik bir emirdir. Bu açıdan Hz. Peygamber (asv)'in bütün emir ve yasakları bu ayetin bir açılımı ve tayyibat olanları emretmesi, habais olanları da yasaklaması demektir.

Şimdi, Allahü Teala, Hz. Peygamber (asv)’e en üst seviye olan haram ve helal koyma yetkisi verdiğine göre, O’nun (a.s.v) bunun altındaki vacip, mekruh, adab gibi konularda öncelikle söz sahibi olduğunun açık göstergesidir.

İşte Peygamber Efendimiz (a.s.m) “Bana Kur'an-ı Kerim ile birlikte onun bir benzeri de verilmiştir.” sözüyle kendisine verilen yetkiyi ve dindeki konumunu bildirmektedir.

Yorumlar


Beyler! "Kur'an-I Kerim bize

Beyler! "Kur'an-I Kerim bize NE YAPACAĞIMIZI, Hadis-i Şerih de bize NASIL YAPACAĞIMIZI öğretir." Bu söz, 28 Şubat Darbecileri'nin Avusturalya'da katlettikleri Prof. Dr. Mahmud Esad Coşan Hocaya aittir.

Buhari ve müslim neden bu

Buhari ve müslim neden bu rivayeti sahih kabul etmemiş?

Buhari ve Müslim "Bu hadis

Buhari ve Müslim "Bu hadis zayıf veya uydurma mı demiş? Herhangi bir hadisin Buhari ve Müslim'de olmaması onların o hadisi yok sayması anlamına mı geliyor? Her hadis her kitapta olmak zorunda değil. "Buhari ve Müslim neden bu rivayeti sahih kabul etmemiş?" yanlış. Önce sen "sahih" kabul edilip edilmediğini açıkla. O zaman sebep arama hakkımız olur.

bu hadis, tam edip yüksel'e

bu hadis, tam edip yüksel'e işaret. sürekli bi şeyler tıkınıp tok karnıyla sapıklığını kusuyor

Razi'ye göre sünnet vahiy

Razi'ye göre sünnet vahiy değildir. Bir vahiyle yanlış yaptırıp öteki vahiyle uyarması olmaz. Kur'an'ın vahit olduğunu biliyoruz. Gerisi meçhuldür. Diyanetin ilmihali de peygamberin Allah'ın koyduğu haramları açıkladığını kendi başına hareket etmediğini söylemekte.

Namazın rekatları, namazı

Namazın rekatları, namazı bozan şeyler, zekatın hangi mallardan, hangi şartlarla verileceği, oruç, hacc ve diğer İslami hükümler gibi Dinin birçok detayını Peygamber Efendimiz'in Sünnetinden/Hadîs-i Şeriflerinden öğreniyoruz. Allâh (celle celâluhû) Kuran'da yer almayan bu gibi hükümleri Rasûlullâh'a vahiyle bildirmiş ve böylece Rasûlullâh tarafından bizlere öğretilmiştir. Kısacası Peygamberlerin kendilerine indirilen Kitap dışında da vahiyle muhatap olduğunu, Allah'ın dilediği bir şekilde Peygamberlerini vahiyle bilgilendirdiğini unutmamalıyız. Böylesi hassas bir konuda insanlar konnuşmalarına çok dikkat etmeli.

Namaz Allahın emri ya

Namaz Allahın emri ya kılınışını nasıl öğrendik?Peygamber kendi nefsinden konuşmaz.Peygamberimize indirilen her şey vahiydir.Vahiy olmayan konularda Peygamberimiz zaten konuşmamıştır.

   

-->