233. GÜN

 

     Ebu Hureyre (r.a.)’tan rivayet edildiğine göre Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

     “Herhangi bir kimse bana salât ve selâm getirdiği zaman, onun selâmını almam için Allah ruhumu bana geri iade eder.” [1]

[Ebu Davud, Menâsik 96-97 (2041)]


 


[1] İmam Nevevî, Riyâzu’s-Sâlihîn, Tercüme: Hanifi Akın, Ensar Neşriyat, 2. bs., İstanbul 2012, s. 845. 

 

 

 

 

 

Yorumlar


   

-->