238. GÜN

 

     Ebu Hureyre (r.a.)’ın rivayet ettiği bir hadiste Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır:

     “Âdemoğlu secde ayetini okuyup da secde ederse, şeytan, ‘Vah bana, âdemoğlu secdeyle emrolundu ve secde etti. Sonunda da cenneti kazandı. Ben ise secdeyle emrolundum, inat edip secde etmedim ve cehennemi hak ettim.’ deyip ağlayarak uzaklaşır.” [1]

[Müslim, İman 81]


 


[1] Said el-Kahtâni, Kitap ve Sünnet Işığında Nafile Namaz, GurabaYayıncılık, İstanbul 2012, s. 185. 

 

 

 

 

 

Yorumlar


   

-->