240. GÜN

 

     Abdullah b. Mesûd (r.a.) şöyle anlatıyor:

     “Rasulullah (s.a.v.)’in yanında, gece sabaha kadar uyuyan bir adamdan bahsedildi. Peygamber (s.a.v.), «Bu adam şeytanın kulağına (ya da kulaklarına) işediği bir kimsedir» buyurdu.” [1]

[Buhârî, 1144, 3270; Müslim, 774]


 


[1] Said el-Kahtâni, Kitap ve Sünnet Işığında Nafile Namaz, GurabaYayıncılık, İstanbul 2012, s. 166. 

 

 

 

 

 

Yorumlar


   

-->