243. GÜN

 

     Ebu Hureyre (r.a.) dedi ki: Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

     “Münafıklara en ağır gelen namazlar, yatsı namazı ile sabah namazıdır. Eğer bu iki namazda olan ecri bilselerdi, emekleyerek dahi olsa mutlaka bu namazlara gelirlerdi. Andolsun ki emir verip, namaz için kamet getirilmesini, sonra bir adama emrederek insanlara namazı kıldırmasını söylemeyi, sonra beraberinde odun demetleri bulunan birtakım kimseleri yanıma alarak namaza gelmeyenlerin bulundukları yere gidip, kendileri içeride oldukları halde evlerini ateşe verip yakmayı içimden geçirdim.” [1]

[Buhârî, II/141; Müslim, I/451]


 


[1] Hafız ed-Dimyati, Hadislerle Amellerin Sevabı, çev. M. Beşir Eryarsoy, Bilimevi Basın Yayın, 3. bs., İstanbul 2009, s. 75. 

 

 

 

 

 

Yorumlar


   

-->