247. GÜN

 

     Said el-Hudrî anlatıyor: Abdullah b. Kays, Ömer b. Hattab’a gelip üç kere selâm verdi, ama içerden bir izin, bir cevap gelmedi. Bunun üzerine geri döndü. Ömer arkasından birisini gönderdi ve ona ‘Niçin geri döndün?’ diye sordu. O da, Resulullah (s.a.v.)’i şöyle söylerken işittim dedi: “Biriniz üç kere selâm verip cevap almazsa geri dönsün.” [1]

[Buhârî, (11/22); Müslim (2153)]

 


[1] Mahmud b. Mansur, Terk Edilmiş Sünnetler, Mütercim: İlyas Bulut, Karınca Polen Yayınları, İstanbul 2012, s. 351. 

 

 

 

 

 

Yorumlar


   

-->