251. GÜN

 

     Ebu Hureyre (r.a.)’tan rivayet edilmiştir:

     “(Mekke’den Medine’ye) hicret eden (Müslüman)ların fakirleri, Resulullah (s.a.v.)’e gelip: ‘Varlıklı müslümanlar cennetin en yüksek derecelerini ve ebedî nimetleri alıp götürdüler. Bizim kıldığımız namazları onlar da kılıyorlar. Tuttuğumuz oruçları onlar da tutuyorlar. Fazla malları olduğu için hac ediyorlar, umre yapıyorlar, cihad ediyorlar ve sadaka veriyorlar, fakat biz veremiyoruz’ dediler.

     Bunun üzerine Resulullah (s.a.v.): ‘Sizden önde gidenlere yetişebileceğiniz, sizden sonra gelenleri geçebileceğiniz, sizin yaptığınız gibi yapanlar dışında hiç kimsenin sizden daha üstün olamayacağı bir şeyi size bildireyim mi?’ buyurdu. Sahabiler: ‘Evet (bildir) Ey Allah’ın Resulü!’ dediler. Resullullah (s.a.v.): ‘Her (farz) namazın ardından otuz üç defa Allah’ı tesbih, tahmid ve tekbir getirirsiniz’ buyurdu.

     Bu hadisi Ebu Hureyre’den rivayet eden Ebu Sâlih der ki: Resulullah (s.a.v.)’e, bu zikirlerin nasıl okunacağı sorulunca Peygamber (s.a.v.): ‘Her birinden otuz üçer defa olmak üzere «Subhânallah», «el-Hamdülillah», «Allâhu Ekber» dersiniz’ diye cevap verdi.”[1]

[Buhârî, Ezan 155, Deavat 18; Müslim, Mesacid 142 (595)]


 


[1] İmam Nevevî, Riyâzu’s-Sâlihîn, Tercüme: Hanifi Akın, Ensar Neşriyat, 2. bs., İstanbul 2012, s. 857-858. 

 

 

 

 

 

Yorumlar


   

-->