252. GÜN

 

     Abdullah b. Abbas (r.a.), Resulullah (s.a.v.)’in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:

     “Ümmetimin en şereflileri hamele-i Kur’an ve geceleri ibadet edenlerdir.” [1]

[Beyhâkî, Şuâbü’l-İman, II/556 (2703)]

 


[1] Aliyyü’l-Kârî, Kur’ân-ı Kerîm’in Fazileti Hakkında 40 Hadis, Tercüme Tahkik ve Şerh: Durak Pusmaz, Huzur Yayınevi, 3. bs., İstanbul 2010, s. 111. 

 

 

 

 

 

Yorumlar


   

-->