253. GÜN

 

     Bu Hureyre (r.a.)’tan rivayet edildiğine göre Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır:

     “Kim her namazın sonunda Allah’a otuz üç defa tesbih, otuz üç defa hamd eder ve otuz üç defa da tekbirde bulunursa bunların toplamı doksan dokuz eder. Sonra da «Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâ şerîke lehu, lehu’l-mulku ve lehu’l-hamdu ve huve alâ kulli şey’in kadîr.» (Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur. Tektir. Ortağı yoktur. Mülk O’nundur. Hamd O’na mahsustur. Her şeye güç yetirendir.) deyip (bunu) yüze tamamlarsa, günahları denizin köpüğü kadar bile olsa (yine) bağışlanır.” [1]

[Müslim, Mesacid 146 (597)]


 


[1] İmam Nevevî, Riyâzu’s-Sâlihîn, Tercüme: Hanifi Akın, Ensar Neşriyat, 2. bs., İstanbul 2012, s. 858. 

 

 

 

 

 

Yorumlar


57. günle aynı

57. günle aynı

   

-->