254. GÜN

 

     Ebû Evs oğlu Evs es-Sakafî (r.a.), Hz. Peygamber (s.a.v.)’in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:

     “İnsanın; Kur’ân’ı, mushafa bakmadan okumasının sevabı bin derecedir. Mushafa bakarak okumasında ise buna iki bin sevap ziyade edilir.” [1]

[Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, I/221 (601); Beyhâkî, Şuâbü’l-İman, II/407 (2218)]

 


[1] Aliyyü’l-Kârî, Kur’ân-ı Kerîm’in Fazileti Hakkında 40 Hadis, Tercüme Tahkik ve Şerh: Durak Pusmaz, Huzur Yayınevi, 3. bs., İstanbul 2010, s. 141.  

 

 

 

 

 

Yorumlar


   

-->