262. GÜN

 

     Bir adam Resûl-i Ekrem (s.a.v.)’e “Ey Allah’ın nebîsi, sana ve ümmetine hangi âyetin (sevâbının) ulaşmasını istersin?” diye sorar. Allah Resulü (s.a.v.) şöyle buyurur:

     “Bakara sûresinin son iki âyetinin! Çünkü o, Allah’ın arşının altından, rahmet hazinelerindendir. Allah onu bu ümmete vermiştir. O âyet, dünya ve ahiret iyiliklerinin hepsini içine almıştır.” [1]

[Dârimî, Fezâilü’l-Kur’ân 14]


 


[1] Eyyüp Beyhan, Yüce Kitabımız Kurân-ı Kerîm’i Tanıyalım, Semerkand Yayınları, İstanbul 2009, s. 47. 

 

 

 

 

Yorumlar


   

-->