263. GÜN

 

     Ebu Hureyre (r.a.)’tan rivayet edildiğine göre Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır:

     “Kulun Rabbine en yakın olduğu hâl, secde ederkenki hâlidir. İşte bu sebeple (secdede) çok dua etmeye bakın!” [1]

[Müslim, Salât 215 (482)]

 


[1] İmam Nevevî, Riyâzu’s-Sâlihîn, Tercüme: Hanifi Akın, Ensar Neşriyat, 2. bs., İstanbul 2012, s. 863. 

 

 

 

 

 

Yorumlar


   

-->