265. GÜN

 

     Ebu Hureyre (r.a.)’tan rivayet edildiğine göre Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır:

     “Resulullah (s.a.v.) secde sırasında «Allâhumma’ğfirlî zenbî kullehu, dikkahu ve cillehu ve evvelehu ve âhirahu ve alâniyetehu ve sirrahu» (Allahım! Günahımın hepsini, küçüğünü, büyüğünü, öncesini, sonrasını, açığını, gizlisini bana bağışla!) diye dua ederdi.” [1]

[Müslim, Salât 216 (483)]


 


[1] İmam Nevevî, Riyâzu’s-Sâlihîn, Tercüme: Hanifi Akın, Ensar Neşriyat, 2. bs., İstanbul 2012, s. 863. 

 

 

 

 

 

Yorumlar


   

-->