266. GÜN

 

     Hz. Peygamber (s.a.v.) bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmaktadır:

     “Kim Kehf sûresinin başından on âyet ezberlerse Deccâl'den korunur.” Başka bir rivayette “sonundan on âyet ezberleyen kimse” lafzı da geçmektedir. [1]

[Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn 257; Ebu Davud, Melâhim 14]


 


[1] Eyyüp Beyhan, Yüce Kitabımız Kurân-ı Kerîm’i Tanıyalım, Semerkand Yayınları, İstanbul 2009, s. 49. 

 

 

 

 

 

Yorumlar


   

-->