268. GÜN

 

     Hz. Peygamber (s.a.v.) bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmaktadır:

     “Kim Cuma gecesi Kehf sûresini okursa, onun için kendisiyle Beytü’l-atik (Kâbe) arasında bir nur parlar.” [1]

[Dârimî, Fezâilü’l-Kur’ân 18; Beyhâkî, Şuâbü’l-İmân, 2/474]


 


[1] Eyyüp Beyhan, Yüce Kitabımız Kurân-ı Kerîm’i Tanıyalım, Semerkand Yayınları, İstanbul 2009, s. 49.

Yorumlar


   

-->