273. GÜN

 

     Hz. Peygamber (s.a.v.) bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmaktadır:

     “Kim bir gecede Allah’ın rızasını kazanmak için Yâsîn sûresini okursa, o kişi bağışlanır.” [1]

[Dârimî, Fezâilü’l-Kur’ân 21; Beyhâkî, Şuâbü’l-İmân 2/480]


 


[1] Eyyüp Beyhan, Yüce Kitabımız Kurân-ı Kerîm’i Tanıyalım, Semerkand Yayınları, İstanbul 2009, s. 50. 

Yorumlar


   

-->