278. GÜN

 

     Taberânî senedini kaydederek Zeyd b. Sâbit (r.a.)’tan şöyle dediğini rivayet etmektedir:

     Namaza gitmek isteğiyle Peygamberimiz (s.a.v.) ile birlikte yürüyordum. Adımlarını kısa tutuyordu:

     “Adımlarımı niçin kısa tuttuğumu biliyor musun?” diye sordu. Ben: “Allah ve Resulü daha iyi bilir” deyince şöyle buyurdu:

    “Kul namaza gitmek isteğini sürdürdükçe namazda demektir.”

     Bir başka rivayette de şöyle denilmektedir: “Benim bunu yapmamın sebebi, namaza gitmek isterken attığım adımlarımın çoğalmasıdır.” [1]

[Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, XV, 127]


 


[1] Hafız ed-Dimyati, Hadislerle Amellerin Sevabı, çev. M. Beşir Eryarsoy, Bilimevi Basın Yayın, 3. bs., İstanbul 2009, s. 94. 

 

 

 

 

 

Yorumlar


   

-->